Právny servis

Každý predaj nehnuteľnosti je spojený s určitými právnymi úkonmi, o ktorých bežný človek nemusí mať úplný prehľad. Väčšina klientov si už uvedomuje, že bezpečnosť predaja nemožno podceňovať. Kvalitný právny servis je nevyhnutnou podmienkou úspešného dokončenia každej realitnej transakcie. My Vám ho ponúkame úplne bezplatne a rýchlo, a to vďaka tomu, že sprostredkovateľmi predaja/prenájmu sú u nás právnici. Naviac spolupracujeme s autorizovanou advokátkou, špecializujúcou sa na prevody nehnuteľností, ktorá sídli priamo v našich priestoroch, a tak Vám vieme zabezpečiť ňou vypracované kúpne zmluvy, advokátsku úschovu, prípadne rýchlo skonzultovať rôzne právne problémy.

To je zárukou hladkého a bezpečného priebehu celého procesu predaja, bez zbytočných starostí a s úsporou času aj nervov. Každý prípad je originál, ku ktorému sa vždy pripravujú zmluvy na mieru.

Návrhy zmlúv vždy predkladáme klientom na odsúhlasenie. Často využívame úschovu kúpnej ceny u advokáta. Najskôr kupujúci zasiela peniaze do úschovy advokátovi (ešte pred začatím konania o zmene vlastníckeho práva) a až po úspešnom prevode nehnuteľnosti na kupujúceho, potvrdenom na liste vlastníctva, advokát vyplatí peniaze predávajúcemu. Dokiaľ kupujúci nie je vlastníkom nehnuteľnosti, peniaze predávajúcemu advokát nevydá. Takýto obchod je úplne bezpečný pre obe zmluvné strany, kupujúci má istotu, že za svoje peniaze dostane nehnuteľnosť, a predávajúci má istotu, že za svoju nehnuteľnosť dostane peniaze.

Pokiaľ máte záujem o profesionálny a bezpečný predaj Vašej nehnuteľnosti aj s odborným tímom právnikov alebo potrebujete inak poradiť s predajom Vašej nehnuteľnosti, kontaktujte nás.

Právny servis
Mám záujem Kontaktujte nás